Das Team

Guido Rauch

Guido Rauch

Masseur, medizinischer Bademeister, Lymphdrainage-Therapeut, Dorn-Breuss-Therapeut

Andreas Hölterhoff

Andreas Hölterhoff

Physiotherapeut

Carmen Hölterhoff

Carmen Hölterhoff

Masseurin, medizinische Bademeisterin, Lymphdrainage-Therapeutin

Heidi Rauch

Heidi Rauch

Masseurin, medizinische Bademeisterin, Lymphdrainage-Therapeutin